Залюбівська Оксана Броніславівна

Резюме

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук. Сфера наукових інтересів: риторика, педагогіка, педагогічна риторика. Перейти на сторінку scholar.google

photo 2 Автор навчальних програм з курсів “Основи риторики”, “Методика педагогічної майстерності”, "Методика викладання у вищій школі",  Етика ділового спілкування,Ділова етика та культура професійного спілкування для студентів та магістрів ВНТУ, "Основи ораторського мистецтва" для аспірантів.   Автор наукових праць з формування риторичної культури студентів(понад 30-ти).  Автор методичного видання "Практикум з риторики" PRACTICUM (552,00kb) (Практикум з риторики. Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни „Основи риторики” для студентів спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій” та магістрів усіх спеціальностей. /Уклад О.Б. Залюбівська – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 74с.)                                                                                               

Співавтор навчальних посібників з ділового спілкування та риторики:

1. Гуманітарна складова технічної освіти у ВНТУ. – Методичний довідник для студентів І-V кур
IMG_6606сів / під ред. Т. Б. Буяльської та О. В. Зінько. – Вінниця:УНІВЕРСУМ-Вінни
ця,  2006. – 126 с.
2. Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська О.Б., Рузакова Г.Г. Етика ділових стосунків. Навчальний посібник. – Вінниця ВНТУ, 2009. – 187 с.
3. Етика ділових стосунків: Навчальний  посібник.   http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000776.pdf / [О.Й. Лесько, М.Д. Прищак, О.Б. Залюбівська, Г.Г. Рузакова]. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 310 с.
4. Ділове спілкування: навчальний посібник / Прищак М.Д., Залюбівська О.Б., Слободянюк О.М. - Вінниця ВНТУ, 2015. - 128 с. Режим доступу:  http://posibnyky.vntu.edu.ua/dsbook/index.html (2016). 

Співавтор електронних навчальних посібників, має 2 свідоцтва на реєстрацію авторських прав на твір (електронні навчальні посібники), виданих Державною службою інтелектуальної власності України. Автор дистанційного курсу “Основи риторики”. Автор рубрики Школа красномовства у часописі "Імпульc".

           IMG_4610

 

РИТОРИЧНИЙ ТРЕНІНГ (факультатив для студентів ВНТУ) 

  • Розвинути творче мислення!
  • Здобути  легкість  мовлення!
  • Позбутися страху трибуни!
  • Навчитися виступати публічно!
  • Удосконалити навички комунікації!
  • Читати жести інших!
  • І ще багато чого!

Подивитись програму тут: Тренінг Публічний виступ формула успіху (27,50kb) 

Контакти поштою :  o.zaliubivska@gmail.com

 

Публікації "Школи красномовства" в часописі  "ІМПУЛЬС"

Урок 1. При головний принцип красномовства Impuls_2011_9_15 (120,30kb)  // Імпульс ВНТУ. - №9. – 2011 р.  http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2011/9/Impuls_2011_9_15.pdf

 Урок 2.Про риторичну етику  Impuls_2012_1_14 (199,99kb)  // Імпульс ВНТУ . - №1. – 2012 р. http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2012/1/Impuls_2012_1_14.pdf 

Рідна мова сприяє карєрі  Impuls_2012_2_13 (538,54kb)   // Імпульс ВНТУ . - №2. – 2012 р.  http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2012/2/Impuls_2012_2_13.pdf

     11058705_1607981549437204_2437521655810714304_n       hseFC51hnCs   

   Урок 3. Про хвилювання та страх у публічних виступах Impuls_2012_10_14 (331,67kb)   // Імпульс. – 2012. - № 10.   http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2012/10/Impuls_2012_10_14.pdf

  Урок 4. Голос оратора // Імпульс. – 2013. - № 2. http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1245%3A2013-02-14+00%3A00%3A00&catid=4%3A2014-02-07-12-35-57&Itemid=2&lang=en

 Урок 5. Голос оратора (продовження) http://impuls.vntu.edu.ua/?news_id=1447    (22.01.2014p).

 Урок 6."Дозвольте з вами не погодитись!" http://impuls.vntu.edu.ua (29.05 14)

 

e-mail  :   o.zaliubivska@gmail.com